Wszystkie warsztaty odbywają się raz w miesiącu

Przyrodnicze

Mają na celu zaciekawić dzieci naturą i procesami w niej zachodzącymi, wskazać zależności występujące w przyrodzie, doskonalić umiejętność obserwacji, spostrzegawczości, kształtować umiejętność orientacji w terenie czy odkryć rolę, jaką przyroda odgrywa w naszym życiu i w tym kierunku skupiać uwagę dzieci. 
 


Przyroda aktywizuje wszystkie nasze zmysły – możemy patrzeć, słuchać, wąchać, smakować, dotykać. Dzięki temu dzieci mają możliwość uzyskania wiedzy o otaczającym nas świecie na drodze naturalnego poznania. Będąc blisko natury mamy możliwość odkrycia siebie jako jej części, dostrzegamy nasz wzajemny wpływ. Z czasem obudzi się w nas potrzeba wzięcia odpowiedzialności za środowisko, które nas otacza i którego jesteśmy częścią
 

Europejskie

Nauka geografii nie musi i nie powinna polegać na żmudnym wpatrywaniu się w atlas. Może być wspaniałą przygodą! 
 

 


 

Wiedza zdobywana dzięki zabawie i przeżyciu jest przyswajana nieświadomie, ale bogatsza i trwalsza niż oparta głównie na zapamiętywaniu. Warsztaty europejskie to zajęcia, które przekazywane we właściwy sposób potrafią zaciekawić, nakłonić do szerszego poznawania i zgłębiania nowej wiedzy. Dlatego warto już małemu Przedszkolakowi wpoić zainteresowanie i przyjemność odkrywania świata. W końcu WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU.
 

Małego Einsteina

Warsztaty „Małego Einsteina” to połączenie pasji, nauki i zabawy. Podczas naszych zajęć kładziemy szczególny nacisk na interakcję pomiędzy prowadzącym a młodymi odbiorcami. Teoria idzie w parze z praktyką, a każde zagadnienie jest zobrazowane za pomocą efektownego doświadczenia
 


Dzieci przeprowadzają pod okiem nauczycieli  eksperymenty z różnych dziedzin nauki. Zachęcamy maluchów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów drogą dedukcji. Odkrywanie świata poprzez zabawy badawcze i zabawy dydaktyczne są najlepszą formą, jaką dorośli mogą zaoferować dziecku dla zaspokojenia jego naturalnej ciekawości. Chęć zdobywania wiedzy jest motorem ich rozwoju. Chcemy pomóc im dostrzec magię nauki, by tworzyły definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości i budowały własne teorie.

Kuchcikowo

Warsztaty kulinarne dla dzieci to możliwość poznawania różnych smaków, zapachów, wykonywania samodzielnie wspaniałych pyszności

 


 

Ich celem jest w szczególności podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci, przechodzenie na wyższe poziomy rozwoju poznawczego poprzez ćwiczenie różnych funkcji i wreszcie kształtowanie praktycznych umiejętności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztaty kulinarne to idealny pomysł na twórcze spędzenie czasu dla dziecka. W miłej atmosferze dzieci uczą się pracy w grupie, zdobywają doświadczenia kulinarne, a przy okazji dobrze się bawią. Celem zajęć jest przekonanie dzieci, że przyrządzane samodzielnie posiłki mogą być smaczne i zdrowe. Zwieńczeniem zajęć jest wspólna konsumpcja przygotowanych potraw. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

Plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli oraz emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji
 Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły, jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych, a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.
 

Bezpieczny Przedszkolak

Każde, nawet najmłodsze dziecko powinno znać podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego życia. 

 


 

Warsztaty Bezpieczny Przedszkolak mają na celu edukację w celu ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Dzieci poznają przede wszystkim elementarne zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Warsztaty kształtują również prawidłowe postawy i nawyki sprzyjające unikaniu zagrożeń, uczą szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach, a także kształtują u dzieci potrzebę zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka lub strażnika miejskiego) -  kształtuje to postawy zaufania do funkcjonariuszy.

Matematyka na wesoło

Warsztaty mają na celu wprowadzenie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki dla najmłodszych. 
 Dzięki atrakcyjnym zabawom dzieci poznają cyfry, uczą się prostych działań matematycznych oraz logicznych. Warsztaty prowadzone są w atmosferze gier i zabaw, przy pomoc wielu kolorowych pomocy naukowych. Większość pomysłów wykorzystywanych podczas zajęć związanych jest z najbliższym otoczeniem dzieci, co powoduje, że zdobywane przez nich wiadomości pojawiają się w sposób naturalny. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, rozbudzają aktywność poznawczą przedszkolaków oraz są inspiracją do kreatywnego myślenia. Matematyka na wesoło ma na celu wprowadzić przedszkolaków w świat matematyki w sposób łagodny i zabawny, aby na kolejnym etapie edukacji nauka była dla nich samą przyjemnością.

Przedszkole Pszczółka Maja
ul. Kąty Grodziskie 56
03-289 Warszawa

Pon. - Pt.
06:30 - 18:00